PROIECT ERASMUS + 2020-1-RO01-KA229--079815 : SYNERGIES FOR REMIGRANTS CHILDREN INCLUSION

Despre Proiect

 Coordonator: Profesor învățământ primar Eliza  Agavriloaei

 Număr de identificare proiect:  2020-1-RO01-KA229--079815

 Beneficiar : Școala Gimnazială Nr. 28 Galați

 Durata proiectului: 24 de luni

 Perioada de implementare: 2020-2022

Scopul proiectului

     Dezvoltarea capacității tehnice și instituționale a Școlii Gimnaziale Nr. 28 de a interveni și a îmbunătăți situația elevilor din învățământul primar, care provin din familiile de migranți, remigranți și emigranti, prin identificarea, implementarea și dezvoltarea unei strategii de educatie inclusivă și integrată, sustenabil ,ușor de multiplicat și vizibilă la nivel local, național și european,, cu rezultate vizibile în combaterea fenomenului bullying și cyberbullying.

Obiective

– Să dezvolte compentențele profesionale de identificare, ameliorare și combatere a fenomenelor de tip cyberbullying ,în rândul a 10  profesori înv. primar din Școala Gimnazială Nr. 28, prin participarea la cursurile de formare specifice și prin implicarea, timp de 2 ani, în activitățile proiectului( faza de pregătire,implementare, diseminare, follow up), pentru a integra cu succes elevii defavorizați,  din clasele primare.


– Să abiliteze un nr de 2  prof. din ciclul primar de la Școala Gimnazială Nr. 28, în aplicarea tehnologiei digitale în diferite contexte educaționale și în crearea de instrumente TIC, pentru dezvoltarea unor practici educaționale incluzive și integrate, în vederea combaterii cyberbullyingului, prin participarea la cursurile de formare specifice și implicarea la activitățile proiectului, timp de 2 ani.


– Să optimizeze motivației profesorilor din ciclul primar  pentru relizarea activităților de învățare, aplicând metodologia STEAM, prin  participarea a 2 cadre la cursuri de formare și prin implicarea la activitățile proiectului, timp de 2 ani, pentru a crea motivația elevilor pentru învățare și a promova rezultatele proiectului.


– Să crească gradul de conștientizare a importanței a educației inclusive de către elevii și părinții /tutorii elevilor din ciclul primar, prin participarea la SCHIMBUL INTERȘCOLAR dedicat practicilor STEAM ,a minimum 5 elevi , timp de 5 zile.


– Să dezvolte cel puțin 30 de metode inovative pentru sprijinirea dezvoltării capitalului uman al școlii noastre, în implementarea programului în domeniul educației inclusive,cu intervenții educaționale anti-cyberbullying, aplicarea și transferul acestora la nivel local, județean, național și internațional.